CRYO XC™ Anthracite Pressurized
CRYO XC™ Anthracite Non-Pressurized

Installatie van een Geheel Lichaam Cryochamber

Cryotherapie is een behandeling dat zijn plek heeft gevonden in het gebied van lichamelijke gezondheid & wellness zoals sport clubs, medische faciliteiten en praktijken, wellness centers, schoonheid salons en zelfs voor thuis gebruik. Artsen, fysiotherapeuten en andere herstel specialisten hebben evengoed de cryotherapie geadopteerd.

Installatie van een cryokamer biedt de kans klanten te voorzien van een nieuw type behandeling. Zoals met menigeen andere form van behandeling een aantal condities en voorschriften moeten gehandhaaft worden.

Wat zijn de voorwaarden voor installatie van een geheel lichaam cryochamber?

De eerste voorwaarde is installatie van een cryochamber in een voldoende grote ruimte dat voldoet aan de criteria om een cryochamber te accommoderen. De aanbevolen vloer oppervlakte is 15 — 20 vierkante meter (45 — 60 aquare feet).

De Cryo XC™ zelf is veelzijdig en kan in meeste ruimtes worden geinstalleerd omdat de unit in gescheiden onderdelen door een deur met een breedte van 60 cm past, de enige in zijn soort tussen cryochamber apparatuur. Niettemin, de cryochamber vereist de toegang van stikstof cylinders als de cryochmaber eenmaal geinstalleerd is dus moet er rekening gehouden worden met het gemak van de levering van de stikstof cylinders.

Onze cryochamber draait op vloeibare stikstof, welk samen gedrukte gas is tot vloeistof form. Stikstof in gas vorm is niet toxic en is de primaire component van de lucht die we inademen. Niettemin, als de concentratie van stikstof in de lucht een bepaalde limiet overtreft (onder 19% in de omgevingslucht) kan het risico tot hypoxie (gebrek aan zuurstof) oplopen welk kan lijden tot onbehaaglijkheid in de vorm van duizeligheid of flauwte in zeldzame gevallen. Dat is waarom we aantal veligheidsmaatregelen in plaats hebben voor elke installatie. Eerst moet er een opening van minimaal 12cm diameter in de muur die de lediging van de stikstof lucht van de cryocabine toestaat. Dit kan gedaan worden door de muur of met behulp van een geintegreerd ventilatie systeem.

Om maximale veiligheid te verzekeren binnen de cryotherapie behandelings kamer moet een luchtverversingssysteem geinstalleerd worden in bijna alle instanties. De kamer moet ook uitgerust worden met een zuurstof sensor om zuurstof levels aan te duiden. In geval dat het vooraf ingestelde niveau wordt overschreden gaat een alarm af, zet dan het ventilatiesysteem aan. Dit verzekert dat het veilig is om in de ruimte te blijven.

Stainless steel pressurized tanks for storage of liquid nitrogen
Transfer Hose
Liquid nitrogen vessel

CRYONiQ-hulplijn

Neem bij vragen over kwaliteitscontrole en certificering en kwaliteitsnormen contact met ons op via support@cryoniq.nl